Biopuhastid Delfin MBBR PRO

MIKS DELFIN MBBR PRO?

 • HDPE materjal on kordades tugevam klaasplast
 • Praktiliselt hooldusvaba
 • Puhasti automaatika on seadistatud
 • Kõrged puhastustulemused

Garantii mahutile 10 aastat

Tööpõhimõte:

Esimene etapp:

Reovesi liigub biopuhastis asuvasse esimesse kambrisse. Jämesõel peatab mittelagunevad suuremad osakesed, mis on sattunud reovette. Esimene kamber on aktiivmudakamber kus reovees olev orgaaniline aine bakterite toimel laguneb.

Teine etapp:

Teises kambris toimub reovee rikastamine hapnikuga. Kompressorist pumbatakse õhk reovette ja reovees olev orgaaniline aine eraldatakse vees hapniku ja bakterite abil. Kompressorist tuleva õhu toimel on protsess kiire ja vee puhastumine toimub väga efektiivselt.

Teises kambris on nn sukeltugimaterjal, mis koosneb plastdetailidest, mis kambris vabalt hõljuvad, Kuna arvukad plastdetailidel on osakeste pindala suur, siis on bakteritele tekitatud paljunemiseks soodsad tingimused.  Puhastusprotsess on efektiivne ja kiire.

Kolmas etapp:

Reovesi liigub kolmandasse ehk eralduskambrisse. Eralduskambris toimub puhta vee ja aktiivmuda eraldumine. Puhas vesi voolab puhastist välja ja aktiivmuda settib mahuti põhja.

Tsirkulatsioonisüsteemi abil pumbatakse aktiivmuda tagasi esimesse kambrisse, et tõhustada protsessi veelgi.

Biopuhastite hinnad:  

Delfin MBBR PRO 6

1650€ + käibemaks 20%
Hind Kokku: 1980€

komplekti kuulub:

 • Biopuhasti 
 • Hooldusluuk 1 tk
 • 350 mm kõrgendus 1 tk
 • Maapealne juhtseadme kilp
 • Õhukompressor
 • Puhasti ja kompressori vahelised ühendus torud

Delfin MBBR PRO 12

2083,33€ + käibemaks 20%
Hind Kokku: 2500€

komplekti kuulub:

 • Biopuhasti 
 • Hooldusluuk 1 tk
 • 350 mm kõrgendus 1 tk
 • Maapealne juhtseadme kilp
 • Õhukompressor
 • Puhasti ja kompressori vahelised ühendus torud

Kõrgendus Delfin MBBR PRO 

125€ + käibemaks 20%
Hind Kokku: 150€

 

 • L = 1400mm
 • I = 700mm
 • H = 350mm