Välistorustike ehitus:
  • Biopuhastite ja septikute paigaldus
  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus
  • Drenaaži- ja Sademeveesüsteemide ehitus
  • Maaküttekollektorite paigaldus
Tellimine ja info:
Aivo Holvandus

✆ +372 5333 2553

✉ aivo@renteks.ee